portfolio web templates

Hakkımızda


Serhan Kaleli

Görev köpekleri ile çalışmaya 2002 yılında kurtarma köpekleri yetiştirerek başladı. 2009 yılına kadar International Rescue Dogs Organisation (IRO) standartları ile görev yeterlilik sınavlarına köpek yetiştiren bir ekip içindeydi.
2009 yılında Hacettepe İktisat Bölümünden mezun olup, patlayıcı dedektör köpekler üzerine çalışmalar yapmak için Polis Akademisi’nde Yüksek Lisansa başladı. 2016 yılına kadar özel güvenlik sektörü için görev köpeği yetiştirdi ve danışmanlık yaptı.
2018 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından, Avrupa Standart Ajansı için ‘CEN TC 452 Asistan Köpekler’ Çalışma grubuna davet edilerek rüya projesine bir adım yaklaştı. Uluslararası toplantılarda tanıştığı Asistan Köpek yetiştiren Canis Derneği başkanı Darinka Urbancl ile İstanbulda ilk rehber köpeğin eğitilmesi sürecine dahil oldu. Görme Engelli Avukat Mustafa Keskin ile yaptıkları başarılı çalışma sonrasında Slovenya’da geçirdiği bir eğitim sürecinden sonra ‘Ankara Asistan Köpek Okulu’nu Kıvanç Yıldırmak ile beraber kurdu.


Kıvanç Yıldırmak

Köpeklerle yaşamaya 10 yaşında başlayan Kıvanç Yıldırmak Hacettepe Üniversitesinden mezuniyeti sonrasında 12 yıldır Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde profesyonel yaşamını sürdürmektedir. İnsani Yardım sektörünün içinde yetişmiş biri olarak, ihtiyaç sahibi kişilere asistan köpek yetiştirmek amacıyla 2019 yılında Serhan Kaleli ile birlikte ‘Ankara Asistan Köpek Okulu’nu kurmuştur.

Çocukluğundan beri köpek sahibi olan Kıvanç Yıldırmak, asistan köpek okulumuzun yavru köpek yetiştirme sorunmlusu olarak, bir görev köpeğinin hayatındaki en önemli süreç olan ergenlik öncesi dönemde doğru sosyalleşmesi ve temel itaat eğitimleri ile ilgilenmektedir.

© A.A.K.O